facebook

literaturoznawstwo

Dzieje literatury powszechnej
J.Tomkowski
Cena: 18 PLN
Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia
E.Sarnowska-Temeriusz
Cena: 7 PLN
Sylwetki polskich bibliologów
S.Kubów
Cena: 10 PLN5 PLN!
Arcydzieła literatury polskiej-interpretacje tom  II
wyd.KAW
Cena: 9 PLN
Nowoczesność i regionalizm w twórczości Augusta Scholtisa
G.B.Szewczyk
Cena: 23 PLN11 PLN!
Antysemityzm,antypolonizm-wielkie nieporozumienie
S.Nowicki
Cena: 14 PLN
Zarys dziejów literatury polskiej
J.Kleiner
Cena: 15 PLN8 PLN!
Martina Schrettingera życie i dzieło
Z.Żmigrodzki
Cena: 10 PLN5 PLN!
Wśród poetów
K.W.Zawodziński
Cena: 10 PLN6 PLN!
To samo ramię
Z.Wróblewski
Cena: 4 PLN3 PLN!
Lucjan Siemieński
Marian Małecki
Cena: 26 PLN11 PLN!
Żeromski
J.Z.Jakubowski
Cena: 4 PLN2 PLN!
Pisarski zakon
K.Heska-Kwaśniewicz
Cena: 14 PLN7 PLN!
Współczesne życie literackie
W.Maciąg
Cena: 2 PLN
Językowy obraz pór roku i tradycji  kulturowych w twórczości dzieci
B.Niesporek-Szamburska
Cena: 27 PLN10 PLN!
Polscy pisarze współcześni 1944-1969
M.Bartelski
Cena: 6 PLN5 PLN!
Polscy pisarze współcześni 1944-1974
M.Bartelski
Cena: 6 PLN5 PLN!
Ludzie książki
Jerzy Starnawski
Cena: 29 PLN10 PLN!
Nowe czasy, nowe języki, nowe ( i stare) problemy.
Ewa Jędrzejko
Cena: 23 PLN10 PLN!
Prace językoznawcze
wyd.Uniwersytet śląski
Cena: 18 PLN8 PLN!
Słuzba i drużba - antologia prozy
M.Laprus
Cena: 5 PLN
Mikrofilm nowa postać książki
A.Wyczański
Cena: 10 PLN5 PLN!
Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku
A.Tokarska
Cena: 16 PLN8 PLN!
Studia Bibliologiczne t.8
B.Zysk
Cena: 4 PLN
Studia Bibliologiczne t.7
B.Zysk
Cena: 4 PLN
Studia Bibliologiczne t.6
Z.Żmigrodzki
Cena: 4 PLN
Języki informacyjno-wyszukiwawcze katalogi rzeczowe
J.Sadowska
Cena: 10 PLN5 PLN!
Między destrukcją a konstrukcją-o poezji Srecka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym
B.Tokarz
Cena: 18 PLN9 PLN!
Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej
J.Korpała
Cena: 10 PLN5 PLN!
Alembekowie i ich księgozbiory
E.Różycki
Cena: 16 PLN8 PLN!
Literatura polska 1918-1975. dokumentacja bibliograficzna 1918-1944
J.Stradecki
Cena: 6 PLN
Mit archetyp w prozie Andrieja Biełego
V.Mantajewska
Cena: 10 PLN
Styl późny w muzyce,literaturze i kulturze
W.Kalaga
Cena: 17 PLN8 PLN!
Przykładowe syntezy literackie.Literatura polska na przestrzeni dziejów
M.Sromek
Cena: 6 PLN
Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918
K.Kuliczkowska
Cena: 6 PLN
Między historią,kreacją i mitem
A.Sordyl
Cena: 12 PLN
Konwencje wyobraźni
A.Krysztofiak
Cena: 14 PLN
Znaleźć słowo trafne...
A.Skudrzyk
Cena: 18 PLN10 PLN!
Języki słowiańskie
M.Fontański
Cena: 18 PLN9 PLN!

 1 2 >