facebook

literaturoznawstwo

Zarys dziejów literatury polskiej
J.Kleiner
Cena: 15 PLN8 PLN!
Jan Kochanowski
J.Abramowska
Cena: 2 PLN
Wypisy z literatury romantyzmu
wyd.Siedmioróg
Cena: 5 PLN
Wypisy z literatury średniowiecza
wyd.Siedmioróg
Cena: 4 PLN
Wypisy z literatury oświecenia
wyd.Siedmioróg
Cena: 4 PLN
Wybór listów romantycznych
wyd.Siedmioróg
Cena: 4 PLN
Żonglowanie słowami
wyd.Para
Cena: 10 PLN
Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia
E.Sarnowska-Temeriusz
Cena: 7 PLN
Sylwetki polskich bibliologów
S.Kubów
Cena: 10 PLN5 PLN!
Nowoczesność i regionalizm w twórczości Augusta Scholtisa
G.B.Szewczyk
Cena: 23 PLN11 PLN!
Antysemityzm,antypolonizm-wielkie nieporozumienie
S.Nowicki
Cena: 14 PLN
Martina Schrettingera życie i dzieło
Z.Żmigrodzki
Cena: 10 PLN5 PLN!
Wśród poetów
K.W.Zawodziński
Cena: 10 PLN6 PLN!
Lucjan Siemieński
Marian Małecki
Cena: 26 PLN11 PLN!
Żeromski
J.Z.Jakubowski
Cena: 4 PLN2 PLN!
Pisarski zakon
K.Heska-Kwaśniewicz
Cena: 14 PLN7 PLN!
Ludzie książki
Jerzy Starnawski
Cena: 29 PLN10 PLN!
Nowe czasy, nowe języki, nowe ( i stare) problemy.
Ewa Jędrzejko
Cena: 23 PLN10 PLN!
Prace językoznawcze
wyd.Uniwersytet śląski
Cena: 18 PLN8 PLN!
Mikrofilm nowa postać książki
A.Wyczański
Cena: 10 PLN5 PLN!
Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku
A.Tokarska
Cena: 16 PLN8 PLN!
Języki informacyjno-wyszukiwawcze katalogi rzeczowe
J.Sadowska
Cena: 10 PLN5 PLN!
Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej
J.Korpała
Cena: 10 PLN5 PLN!
Mit archetyp w prozie Andrieja Biełego
V.Mantajewska
Cena: 10 PLN
Styl późny w muzyce,literaturze i kulturze
W.Kalaga
Cena: 17 PLN8 PLN!
Przykładowe syntezy literackie.Literatura polska na przestrzeni dziejów
M.Sromek
Cena: 6 PLN
Między historią,kreacją i mitem
A.Sordyl
Cena: 12 PLN
Konwencje wyobraźni
A.Krysztofiak
Cena: 14 PLN
Znaleźć słowo trafne...
A.Skudrzyk
Cena: 18 PLN10 PLN!
J.Kochanowski i epoka renesansu
T.Michałowska
Cena: 16 PLN11 PLN!
Historia literatury polskiej w zarysie tom 1i2
opr.A.Wilkoń
Cena: 24 PLN16 PLN!
Istoria Literaturii Romine I-II
J.Vitner
Cena: 40 PLN20 PLN!