facebook

pedagogika

Młodzież pogranicza ''świnki''
J.Kurzępa
Cena: 14 PLN
Pedagogika porównawcza
J.Prucha
Cena: 19 PLN
Problemy uczniów niedostosowanych społecznie
A.Paszkiewicz
Cena: 32 PLN
Pedagogika społeczna I-II
E.Marynowicz-Hetka
Cena: 68 PLN
Polonistyka Pedagogika-materiały egzaminacyjne
wyd.waplus
Cena: 8 PLN3 PLN!
Kultura studiowania w okresie transformacji
H.Depta
Cena: 20 PLN5 PLN!
Nauczanie historii na terenach mieszanych etnicznie
wyd.DWP-N w Gliwicach
Cena: 8 PLN
Historyczne podstawy teorii organizacji szkolnictwa w Polsce T.3
A.Smołalski
Cena: 12 PLN5 PLN!
Nauczycielskie Kolegium j.obcych w Zabrzu(zeszyt naukowo-dydaktyczny
R.Molecki
Cena: 14 PLN6 PLN!
Historyczne podstawy teorii organizacji szkolnictwa w Polsce T.3
A.Smołalski
Cena: 11 PLN5 PLN!
Nauczycielskie Kolegium j.obcych w Zabrzu(zeszyt naukowo-dydaktyczny
T.Pyzik
Cena: 5 PLN
Nauczycielskie Kolegium j.obcych w Zabrzu(zeszyt naukowo-dydaktyczny
T.Pyzik
Cena: 6 PLN
Metodyka nauczania historii w szkole podst.
pod red. Czesława Majorka
Cena: 8 PLN
Kompetencje Menedżera Oświaty
L.Gawrecki
Cena: 9 PLN
Kulturowe,społeczne i edukacyjne wyznaczniki dróg życiowych młodzieży z Zaolzia
T.Lewowicki
Cena: 6 PLN
Modernizacja Niedostrzeganych Obszarów Rodzimej Edukacji
A.Radziewicz-Winnicki
Cena: 15 PLN8 PLN!
Poradnik Metodyczny Studenta Pedagogicznych Studiów Fakultatywnych w Uczelni Technicznej
wyd.AGH
Cena: 3 PLN
Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji
A i P.Barczyk
Cena: 12 PLN
Pedagogika pracy i andragogika tom I i II
Z.Wiatrowski
Cena: 45 PLN
W kręgu teorii i praktyki kształcenia wielostronnego
red.T.Lewowicki
Cena: 6 PLN
Problemy rozwoju idei ustawicznego kształcenia
L.Olszewski
Cena: 14 PLN7 PLN!